Kanał: Sobótka

Metryczka

  • Widownia: 590
  • Produkcja: 2019
  • Zdjęcia: UMiG Sobótka
  • Montaż: UMiG Sobótka
  • Realizacja: UMiG Sobótka

Opis

1. Otwarcie sesji.

2. Podziękowania dla sołtysów w związku z zakończeniem kadencji oraz powitanie nowych sołtysów.

3. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 24 stycznia 2019r.

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 14 stycznia do 15 lutego 2019 r.

5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2019-2025.

6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 rok.

7. Uchwała w sprawie Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na rok 2019.

8. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

9. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XI/72/15 z dnia 11 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie miejscowości Księginice Małe i Przemiłów do kategorii dróg gminnych.

10. Uchwała w sprawie odwołania członka Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu i zmiany uchwały Nr I/4/18 w sprawie składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Sobótce.

11. Uchwała w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów.

12. Uchwała w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

13. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza MiG Sobótka

14. Wolne wnioski i informacje.


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze