Kanał: Sobótka

Metryczka

  • Widownia: 68
  • Produkcja: 2020
  • Zdjęcia: UMiG Sobótk
  • Montaż: UMiG Sobótk
  • Realizacja: UMiG Sobótk

Opis

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji.

2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 30 grudnia 2019 r.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 16 grudnia 2019 r. do 17 stycznia 2020 r.

4. Sprawozdania Przewodniczących z prac stałych komisji Rady w 2019 roku.

5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2020-2025.

6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2020 r.

7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XII/114/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

8. Uchwała w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów.

9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/385/10 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 1 października 2010 r. w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów.

10. Uchwała w sprawie ustalenia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sobótka”.

11. Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Sobótka w sprawie lokalizacji placu targowego w Sobótce.

12. Uchwała w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych.

13. Wolne wnioski i informacje.


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze