Kanał: Sobótka

Metryczka

  • Widownia: 291
  • Produkcja: 2020
  • Zdjęcia: UMiG Sobótka
  • Montaż: UMiG Sobótka
  • Realizacja: UMiG Sobótka

Opis

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie sesji.
2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 29 września 2020 r.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 14 września do 16 października 2020r.
4. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2020-2035.
6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2020 rok.
7. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Garncarsko.
8. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nasławice.
9. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nasławice.
10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka
11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp gminy Sobótka dla obrębu Rogów Sobócki.
12. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Rogów Sobócki.
13. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp gminy Sobótka dla obrębu Garncarsko.
14. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
15. Uchwała w sprawie opłaty targowej.
16. Uchwała w sprawie opłaty miejscowej.
17. Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów
18. Uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
19. Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
20. Uchwała w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru odpadów komunalnych
21. Uchwała w sprawie wezwania do uzupełnienia braków oraz przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza MiG Sobótka
22. Wolne wnioski i informacje.

 


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze