Kanał: Sobótka

Metryczka

  • Widownia: 305
  • Produkcja: 2020
  • Zdjęcia: UMiG Sobótka
  • Montaż: UMiG Sobótka
  • Realizacja: UMiG Sobótka

Opis

Data posiedzenia: 2020-12-29 godz. 10:00 Miejsce posiedzenia: Regionalne Centrum Kultury Słowiańskiej, ul. F.Chopina 25 w Sobótce PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 27 listopada 2020 r. 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 16 listopada do 11 grudnia 2020r. 4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2020-2035. 5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2020 rok. 6. Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035. 7. Uchwała w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2021 rok. 8. Uchwała w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku. 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na I półrocze 2021 roku 10. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla MiG Sobótka na rok 2021. 11. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla MiG Sobótka na lata 2021-2023. 12. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla MiG Sobótka na lata 2021-2023. 13. Uchwała w sprawie uchwalenia „Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Sobótka na lata 2021-2023”. 14. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza MiG Sobótka. 15. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza MiG Sobótka. 16. Wolne wnioski i informacje.


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze