Kanał: Sobótka

Metryczka

  • Widownia: 191
  • Produkcja: 2021
  • Zdjęcia: UMiG Sobótka
  • Montaż: UMiG Sobótka
  • Realizacja: UMiG Sobótka

Opis

Data posiedzenia: 2021-03-30 godz. 13:00 Miejsce posiedzenia: online PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 25 lutego 2021 r. 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 15 lutego do 12 marca 2021 r. 4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035. 5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2021 rok. 6. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulistrowiczki. 7. Uchwała w sprawie określenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Sobótka. 8. Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sobótka w latach 2021-2025. 9. Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sobótka. 10. Uchwała w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 na terenie Gminy Sobótka i zwrotu części tej opłaty. 11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/279/21 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2). 12. Uchwała w sprawie ustalenia bezpłatnych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej zorganizowanym na terenie gminy Sobótka. 13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXV/257/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury. 14. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka 15. Wolne wnioski i informacje.


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze