Kanał: Sobótka

Metryczka

  • Widownia: 129
  • Produkcja: 2021
  • Zdjęcia: UMiG Sobótka
  • Montaż: UMiG Sobótka
  • Realizacja: UMiG Sobótka

Opis

31. Sesja Rady Miejskiej w Sobótce
Data posiedzenia: 2021-04-29 godz. 13:00
Miejsce posiedzenia: Obrady sesji odbędą się w sposób zdalny

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie sesji.
2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 30 marca 2021 r.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 15 marca do 16 kwietnia 2021 r.
4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035.
5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2021 rok.
6. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przezdrowice.
7. Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska w Gminie Sobótka.
8. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Sulistrowice.
9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sobótka w latach 2021-2025
10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sobótka.
11. Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
12. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego.
13. Uchwała w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia podania mieszkańca.
14. Wolne wnioski i informacje.


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze