Kanał: Sobótka

Metryczka

  • Widownia: 62
  • Produkcja: 2021
  • Zdjęcia: UMiG Sobótka
  • Montaż: UMiG Sobótka
  • Realizacja: UMiG Sobótka

Opis

Data posiedzenia: 2021-06-29 godz. 10:00
Miejsce posiedzenia: Regionalne Centrum Kultury Słowiańskiej przy ul. F.Chopina 25 w Sobótce

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie sesji
2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 26 maja 2021 r.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 17 maja do 11 czerwca 2021 r.
4. Raport o stanie Gminy Sobótka za rok 2020.
5. Uchwała w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza MiG Sobótka
6. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
7. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi MiG Sobótka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020
8. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035
9. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2021 rok
10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na II półrocze 2021 roku
11. Uchwała w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury
12. Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sobótka w roku szkolnym 2021/2022
13. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu
14. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIV/147/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów zmienionej uchwałą nr XX/224/2020 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 4 sierpnia 2020r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów
15. Wolne wnioski i informacje


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze